Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Masa Başı Tatbikatı
11 Kasım 2022

Bakanlığımız 2022 Yılı Faaliyet Programında Yer Alan “Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Masa Başı Tatbikatı “Gerçekleştrildi.
08.11.2022 tarihinde Bartın Şehit Cem Kanbur Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Konferans salonunda hastanemizin afet ya da olağan dışı durumlarda fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olması, hastanemiz Olay Yönetim Ekibi'nin afet halinde zamanında, hızlı, etkili ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilmesi amacıyla “Bartın Devlet Hastanesi Masa Başı Tatbikatı” gerçekleştirilmiştir. Tatbikatta senaryo gereği olası bir deprem durumunda hastanemizin acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziki kapasite ve yeteneklerinin nasıl verimli kullanılabileceği değerlendirilmiştir.

               

                               Yeni Microsoft Office PowerPoint Sunusu (2).jpg