Değerlerimiz
01 Nisan 2022

DEĞERLERİMİZ

Önce insan,
Empati,
Ulaşılabilir olmak,
Problem çözmek,
Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı,
Hasta çalışan güvenliği,
Kalite ve güvenilirlik,
Bilimsellik, verimlilik,
Tıbbi deontoloji ve etiğe uyum,
Takım çalışması,
Bütüncül yaklaşım,
Şeffaflık,
Hakkaniyet