Kalite Politikası
01 Nisan 2022

KALİTE POLİTİKAMIZ

1. Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda; Sağlıkta Kalite Standartlarını uygulamak ve standartların etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek.

2. Sunmuş olduğumuz hizmetler ile ilgili tüm mevzuat ve standartlara uyum sağlamak, çalışanlarımızda kurum kültürü oluşturmak.

3. Hasta ve yakınlarının beklentilerini karşılayarak, memnuniyeti en üst düzeyde tutmak.

4. Hastaların, tüm çalışanların ve tedarikçilerin kuruma duyduğu güveni sürekli geliştirerek dürüst kaliteli sağlık hizmeti sunmak: Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite verimlilik
doğrultusunda gerek görülen tüm alt yapı cihaz, donanım eksikliklerini gidermek, çalışanların güvenli ortamda çalışması ve hasta memnuniyetini sağlamak.

5. Çağdaş yönetim anlayışı ile kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

6. Kaynaklarımızı etkin kullanmak: Etkin çalışma yöntemleri kullanılarak israfın önlenmesine yönelik Hastanemizde hizmet sunumuna ait problemlerin tespitinin yapılarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

7. Çalışanımızı sürekli eğitimle destekleyerek ekip ruhunu geliştirme sürecini etkinleştirmek: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek, bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek ve bunların tamamlanmasını sağlamak.

6. Çalışanın gurur duyduğu güler yüzlü, içten, insana saygılı çalışma ortamı sağlamak: Çalışan memnuniyetini güçlendirerek hasta memnuniyetini en üst seviyeye taşımak.

7. Çevreye saygılı olmak.

8. Bölgemizin en saygın ve güvenilir hastanesi olmaktır