Anne Dostu
18 Mayıs 2022

ANNE DOSTU HASTANE
Anne Dostu Hastane Logo.png

Anne Dostu Hastane Programın amacı; anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamaktır. Anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik doğum ünitelerinin oluşturulması esas alınmıştır. Anne Dostu Hastane Programı ile normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeli, hareket özgürlüğü sağlanabilmelidir.

Anne Dostu Hastane Kriterlerimiz

1. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. 
1.1.  Hastanemizde gebelik doğum ve lohusalık süreçlerinde verilen tüm hizmetler kalite standartları doğrultusunda, anne ve bebek odaklı olarak güvenli bir şekilde sunulmaktadır.

2. Verilen hizmetler gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini de içermektedir. 
2.1. Gebelere doğum öncesi dönemde “Gebe Okulunda” eğitim verilmektedir. 
2.2. Gebe ve yakınları doğum ve lohusalık süreci ve bu süreçlerde karşılaşabilecekleri müdahalelerin yararları ve olası zararları konusunda bilgilendirilmektedir. Yapılacak olan iş ve işlemlerde bilgilendirmeler sonunda “Aydınlatılmış Onam Formları” ile gebelerin imzalı onamları alınmaktadır.    

3. Hastanemizde poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmıştır.
3.1. Gebe ve lohusa takipleri Sağlık Bakanlığının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım protokollerine uygun olarak yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
3.2. Doğum hizmetlerimiz 7 gün 24 saat, anne ve bebek odaklı olarak sunulmaktadır.
3.3. Hastanemizde güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler kalite kapsamındaki prosedürlerle yazılı olarak belirlenmiştir. 
3.4. Hizmet ve bakımın kalitesi periyodik olarak yapılan denetimlerle kontrol edilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 
3.5. Doğum hizmeti sunulan her alanda her bir gebe ile birebir ilgilenilmekte ve iyi bir iletişim ortamı sağlanmaktadır.  

4.Gebelerimizin mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmakta, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmaktadır.
4.1. Doğum odalarımız tek kişilik odalardan oluşmaktadır. Gebelerimizin odalarında rahatça hareket etmesi sağlanmaktadır. 
4.2. Gebelerin rahatı ve konforunu sağlamak amacıyla kendilerine destek olacak uygun bir refakatçi seçebilmeleri sağlanmaktadır. Gebe okulunda refakatçi seçimi ile ilgili bilgilendirmeler yapılmakta, ayrıca seçilen refakatçiler de bilgilendirilerek doğum sürecinde gebelere duygusal destek sağlanması ve doğum sürecini rahat geçirmelerine fırsat verilmektedir.  

5.Kanıta dayalı olmayan müdahaleler tıbbi gereklilik durumları dışında rutin olarak uygulanmamaktadır.
5.1. Hastanemizde doğum ağrısı ile ilaçsız baş etme yöntemlerinin kullanımı desteklenmektedir.
5.2. Gebelerimizin beslenme ve sıvı alımları devam etmekte ve “Doğum Diyeti” uygulanmaktadır. 
5.3. Tıbbi bir gerekçe olmadığı sürece kanıta dayalı olmayan müdahaleler ve sezaryen doğumdan kaçınılmaktadır.

6.Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.
6.1. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler yeterli sayıda ve donanımlı bir ekip tarafından verilmektedir.
6.2. Gerekli ekipman ve malzemelerin temini ve bakımları sağlanmaktadır. 

7.Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmaktadır.
7.1.  Acil obstetrik durumlarda gerekli tıbbi müdahale yapılmaktadır. 
7.2.  Tıbbi gereklilik varlığında hasta stabilize edildikten sonra112 ile irtibata geçilerek sevk işlemi yapılmaktadır. 
7.3.  Sevk edilen kurumla iletişime geçilerek vakalarla ilgili bilgi alınmakta ve kayıt edilmektedir. 

8.Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olarak verilmektedir.
8.1. Hastanemiz “Bebek Dostu Hastane” unvanına sahiptir. 
8.2. Doğumdan hemen sonra bebeğin ten tene teması sağlanmakta ve hemen emzirilmektedir. 
8.3. Lohusalarımız normal doğum sonrası en az 24 saat, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmaktadır. 

9.Çalışanlarımızın bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik hizmet içi eğitimler düzenli olarak yapılmaktadır.
9.1. Tüm çalışanlarımız “Anne Dostu Hastane” kriterleri konusunda bilgilendirilmektedir.
9.2. Kurumumuzda hizmet içi eğitimler güncellenerek sürekliliği sağlanmaktadır.

10.Sunulan hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmakta ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
10.1. Hizmetlerin nitelik ve niceliğine yönelik kayıtlar elektronik ortamda, düzenli ve doğru bir şekilde tutulmaktadır.
10.2. Doğum hizmetleri ile ilgili veriler ve bilgiler hastanemizin web sayfasında yer almaktadır.

IMG_20220511_115336.jpg