Palyatif Bakım Sürecinde Sosyal Yaklaşım
15 Ağustos 2022

Palyatif Bakım Servisindeki Hastaların, Yakınlarının ve Bakıcılarının Sosyalleşmesi Bakım Sürecine Olumlu Katkılar Sağlamaktadır.

Palyatif Bakım Servisi; yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla faaliyet sunmaktadır. Bartın Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi, Ek Hizmet Binasında 20 yatakla hizmet vermektedir.  
Palyatif Bakıma ihtiyaç duyan hastaları uzun bir süreç beklemektedir. Bu süreç; hastalar, yakınları ve bakıcıları için yıpratıcı ve yorucu olabilmekte, psiko-sosyal sorunları beraberinde getirebilmektedir. Hastaların, yakınlarının ve bakıcılarının sosyalleşmesi sürece olumlu katkı sağlamaktadır. Hastanemiz Palyatif Bakım Servisinde hasta ve yakınlarını bir nebze de olsa rahatlatabilmek amacıyla fiziki şartların elverdiği ölçüde bir sosyal faaliyet alanı oluşturulmuştur. Bu alanda hasta ve yakınları sohbet etmekte, kitap okumakta, el işi ve küçük faaliyetler yapmaktadır. 

Web Manşet Şablon.png