Yenidoğan Yoğunbakım Servisimizde Aile Temelli Yaklaşım
26 Mayıs 2022

HASTANEMİZ  YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM SERVİSİNDE AİLE TEMELLİ YAKLAŞIMLA HİZMET VERİLMEKTEDİR 

Aile temelli Bakım, hastanede yatarak tedavi gören yenidoğanın bakımına ailenin katılımını destekleyen bebek, aile ve sağlık personeli arasında sağlık bakımının planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde ortak yarar sağlanmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu bakım yaklaşımında sağlık personelleri bebeğin ve ailelerin sosyal ve kültürel değerlerine saygı duyar, bakım ve karar verme rollerinde aileleri destekler ve güçlenmelerini sağlar.
Bartın Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi 10 kişilik yatak kapasitesiyle ilimize hizmet vermektedir. Ünitemizde yatan tüm yenidoğanların anneleri hastanemizin anne uyum odalarında misafir edilmektedir; her istediğinde bebeğin tedavisi aksatılmadan bebekleriyle beraber olmaları sağlanmakta anne temelli yaklaşımı desteklemektedir. Hastanede kaldıkları süre içerisinde sağlık personelinin görevleri dahilinde olan bebeğin altını değiştirme, beslenme, banyo yaptırma… gibi bakım hizmetlerine anne ve baba da dahil edilerek aile, bebek ve sağlık personeli arasında ortak iş birliği sağlanmaktadır.
Web Manşet Şablon.png

YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM AİLE TEMELLİ YAKLAŞIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Aile temelli Bakım, hastanede yatarak tedavi gören yenidoğanın bakımına ailenin katılımını destekleyen bebek, aile ve sağlık personeli arasında sağlık bakımının planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde ortak yarar sağlanmasını amaçlayan bir yaklaşımdır.
Yenidoğan yoğunbakım ünitesi Aile temelli bakım yaklaşımı kapsamında sağlık personelleri bebeğin ve ailelerin sosyal ve kültürel değerlerine saygı duyar, bakım ve karar verme rollerinde aileleri destekler ve güçlenmelerini sağlar.
Ünitemizde yatan tüm yenidoğanın anneleri hastanemizin anne uyum odalarında misafir edilir.
Anneler her istediğinde bebeğin tedavisi aksatılmadan bebekleriyle beraber olmaları sağlanır. 
Anne hemşire bakımı süreçlerinde de düzenli olarak bilgilendirilir.
Bebeğin tedavi saatleri dışındaki bebeğin durumu dikkate alınarak dr düzenlediği şekilde ünite içinde ya da uyum odalarında sürece anne dahil edilir.
Hastanede kaldıkları süre içerisinde sağlık personelinin görevleri dahilinde olan bakım hizmetlerine anne dahil edilir
Alt değiştirme
Beslenme (enjektörle veya kapla besleme)
Banyo yaptırma 
Giyindirme 
İdrar gaita takibi 
gaz çıkarma… gibi bakım hizmetlerine   anne ve baba da dahil edilerek aile, bebek ve sağlık personeli arasında ortak iş birliği sağlanır.
Tüm ortak yapılan işlemler kayıt altına alınır