Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
21 Ekim 2022


    Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çalışan güvenliğinin sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz bünyesinde kurulan ve ‘Beyaz Kod’ uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına bağlı olarak Bartın Devlet Hastanesi olarak hizmet binamızda Çalışan Hakları ve Güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü (çalışanların eğitimi, hizmetten çekilme, bildirim süresi ve hukuki yardım ile ilgili bilgilendirme) birimidir.

çalışan g1.JPG çhvg-3.JPGçalışan g3.JPG

ŞİDDET NEDİR ?

Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama(TCK Madde 86-87) tehdit(TCK Madde 106) ve hakarete(TCK Madde 125) maruz kalma durumlarıdır.     


şiddete hayır.jpg BEYAZ KOD NEDİR ?

Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturmuş bir sistemdir.
BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR ?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, gerçekleşen şiddet olayları sonrasında ‘113’ no’lu telefon numarasından 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR

Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

 HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN

Bartın Devlet Hastanesi Başhekimliği

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimini arayınız.

Çalışan Sağlığı Güvenliği Birim Sorumlusu
Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra DİLEKCİ

Dış Hat : 0.378 227 7620