Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan ÖZGEN Hastanemizdeki Görevine Başlamıştır.
28 Mayıs 2018

Uzm. Dr. Hasan ÖZGEN 1984 Diyarbakır doğumlu olup, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesin'den mezun olmuştur. Ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 2018 yılında tamamlamıştır. Mayıs 2018 itibarı ile Bartın Devlet Hastanesi'ne Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak atanmış ve görevine başlamıştır.