Bartın Devlet Hastanesi Himss Seviye 6 Dijital Hastane Unvanını Aldı
27 Mayıs 2018

Bartın Devlet Hastanesi Dijital Hastane Seviye-6 (HIMSS EMRAM STAGE 6) kriterlerini yerine getirerek 'Dijital Hastane' unvanı almaya hak kazandı.

Hastanemiz, uluslararası düzeyde akreditasyon ve standart modeli olan EMRAM (Elektronik Tıbbi Kayıt Adaptasyon Modeli) Seviye 6 kriterlerini yerine getirerek Sağlık Bakanlığına bağlı toplam 874 hastaneden 166 hastanede bulunan “Dijital Hastane” kategorisine geçmiştir.

Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Medipol Üniversitesi ve HIMSS Avrupa işbirliği ile yürütülen Dijital Hastane Sertifikasyon Çalışmalarına bir süre önce başlayan hastanemiz, seviye 2 iken, yeniden değerlendirme sonrası Himss Stage 6 kriterlerini karşılayarak Dijital Hastane Seviye-6 sertifikasını aldı.

Dijital hastane; idari, mali ve tıbbi süreçlerde asgari düzeyde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı bir hastaneden her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların tele-tıp ve mobil-tıp uygulamalarıyla hastane içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği hastane sistemi olarak tanımlanabilir.

Hizmet kalitesini artıracak

Her alanda çağdaş uygulamaları ülkemize getirmek, dijital uygulamaları yaygınlaştırarak hizmete kesintisiz ulaşım sağlamayı, hizmet kalitesini ve hızını artırmaya yönelik tıbbi ve teknolojik tedbirler uygulamaya konulmaya çalışılmaktadır.

Bugün dijital hastaneler; elektronik sağlık kaydı, tele sağlık uygulamaları, uzaktan hastalık yönetimi ile hataları azaltmaya, maliyetleri düşürmeye, hasta memnuniyetini yükseltmeye önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca dijitalleşme, sağlık hizmetinde mobilitenin elde edilmesini sağlayarak hasta takibi ve toplam sağlık çıktısı açısından eski ile kıyaslanamaz derecede ilerleme getirecektir. Bu süreç hastanın sağlık okuryazarlığını önemli düzeyde artırdığı gibi, kendi tedavisinin her alanda ortağı haline gelmesini de sağlayarak, sağlığa erişimin yanında tedaviye erişimi de önemli oranda kolaylaştıracaktır.