T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Bartın Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Bartın Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Kesin Liste

Güncelleme Tarihi: 27/03/2018

1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” tebliği hükümlerine kadroya geçiş için ek-1 kesin listenin yayınlanmasına karar verilmiştir.

EK-1 KESİN LİSTE.pdf