Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Salih TOKMAK Hastanemizdeki Görevine Başlamıştır
10 Ağustos 2018

Uzm. Dr. Salih TOKMAK  1984 doğumlu olup, 2008 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesin'den mezun olmuştur. Ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini 2014 yılında tamamlamıştır. 2018 yılında da Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden Gastroenteroloji yan dal uzmanlığını tamamlayarak Temmuz 2018 itibarı ile Bartın Devlet Hastanesine Gastroenteroloji Uzmanı olarak atanmış ve görevine başlamıştır.