Hasta Hakları ve Sorumlulukları
07 Nisan 2022

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Bartın Devlet Hastanesi


HAKLARINIZ VE SORUMLULUKLARINIZ VAR…

            Hasta hakları;

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

Haklarınız;

•         Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı

•         Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı

•         Sağlık kuruluşunu, personeli tanıma seçme ve değiştirme hakkı

•         Mahremiyete saygı gösterilmesi

•         Tıbbi gereklere uygun teşhis tedavi alma hakkı

•         Tıbbi müdahalede rızasının alınması hakkı

•         İnsani değerlere saygı gösterilmesi hakkı

•         Güvenliğin sağlanması hakkı

•         Dini vecibelerini yerine getirme hakkı

•         Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkı

•         Müracaat şikayet dava açma hakkı

            Hasta Sorumluluğu;

Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da vardır.

Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

Sorumluluklarınız;

•         Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

•         Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 

•         Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

•         Hasta; Sağlık kurumunun malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. 

•         Hasta; Tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

•         Hasta; Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermelidir.

•         Hasta; Başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Randevu tarih ve saatine uymalı  ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelidir.

•         Hasta; Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

•         Hasta; Sağlık personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

•         Hasta; Uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak  sonuçlardan kendisi sorumludur.

•         Hasta; Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

•         Hasta; Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta İletişim Birimine başvurur.

•         Hasta Hakları ile ilgili bilgi almak için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184’ü arayabilirsiniz.

•         Hasta Hakları konusunda başvuru yapmak için  https://hastahaklari.saglik.gov.tr/ adresinden başvuru yapabilirsiniz.


   Hasta Hakları ve Sorumlulukları PDF.pdf