T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Bartın Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Bartın Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm. Dr. Beyhan GÜNER Özgeçmiş

Güncelleme Tarihi: 04/04/2019

Uzm. Dr. Beyhan GÜNER

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı   

 • KİŞİSEL BİLGİLER :
 • Doğum Yeri: Adana
 • Medeni Durum: Evli, 3 çocuk
 • Sigara kullanmıyor
 • Bilgisayar Kullanımı: Orta
 • Yabancı Dil: İngilizce           

EĞİTİM :

 • Anadolu Üniversitesi AÖF sağlık yönetimi 2017-
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (2002-2006)
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1990-1996)
 • Adana Kız Lisesi (1986-1989)

İŞ DENEYİMİ :

 • Adana Feke Merkez Sağlık Ocağı, pratisyen hekim, (1996-1997)
 • Kars Arpaçay Merkez Sağlık Ocağı, pratisyen hekim (1997-1999)
 • Erzurum Horasan Devlet Hastanesi, pratisyen hekim (1999-2002)
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.(2002-2006)
 • Ankara Haymana Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı (2006-2017)
 • Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, uzman (2007-2017)
 • Bakırköy DR Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EA Hastanesi Başhekim yardımcısı 2017-2018

YAYINLANMIŞ MAKALELERİ  :

 • Coma After Combined Spinal-Epidural Anaesthesia, (B. Guner, Kose EA, Akinci SB, Celebi N, Celebioğlu B, Aypar U. )


            Br J Anaesth. 2007 May;98(5):694-5.

 • Gece ve Gündüz Vardiya Çalışmasının Bir Grup Anestezi Asistanının Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi, (Saricaoğlu F, Akinci SB, Gözacan A, B Güner, ,Rezaki M, Aypar U.)

Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(2):106-112

http://www.turkpsikiyatri.com/default.aspx?modul=tekMakale&gFPrkMakale=504

 • Bir grup Hekimde Gece- Gündüz Vardiya Çalışmasının Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri üzerine etkisi,  (Saricaoğlu F, Akinci SB, Gözacan A, B Güner, ,Rezaki M, Aypar U.)

XXXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye 2004. TARD Dergisi, Vol 32, supp: 1, 84, 2004.

 • "Çocuklarda Klinik Çalışma İçin Onam Alma Zamanının Ebeveyn Anksiyetesine Etkisi" (Beyhan Guner, Almila Gülsün Pamuk, Kazım Yazıcı, Ülkü Aypar)

Türkiye Klinikleri J Anestezi reanimasyon 2011; 9(2): 90-101

 • "Kardiyovasküler Cerrahide Temel Anestezik Yaklaşım" (ZaferÇukurova,  Beyhan Güner, Gülay Eren, Güray Demir)

Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2012; 4(3)

 • On-pump ve Off-pump Koroner Arter Cerrahisinin Serebral Oksijen saturasyonu Üzerine etkilerinin Near-İnfrared Spectroscopy İle Karşılaştırılması  Türk Anest Rean Der Dergisi 2010;38: supp,1;p:39
 • The Beneficial Effect of Hypnosis in ElectiveCardiac Surgery : A preliminary Study (Ahmet Akgül, Beyhan Güner, Musa Cırak , Derya Celik,Oya Hergunsel)

Thorac Cardiovasc Surg. 2016 Oct;64(7):581-588. Epub 2016 Apr 4.

 • Koroner Arter by-pass greftleme ameliyatlarında kullanılan pulsatil ve nonpulsatil kalp akciğer pompasının, serebral perfüzyon üzerine etkileri (İpek Bostancı, Beyhan Güner, Evrim Kucur Tülübaş, Güray Demir, Zafer Çukurova )/ Kasım 2018 Sözlü Sunu TARK2018

UZMANLIK TEZİ:

“Magnetik Rezonans Ünitesi” nde Bir Anestezi Çalışmasına Katılması İstenen Çocukların Ebeveynlerinden İzin Alınma Zamanının Ebeveyn Anksiyetesine Etkisi” Tez Danışmanı: Prof Dr. Ülkü Aypar,  Doç. Dr. Selahattin Murat Rezaki ‘2006

SERTİFİKALARI:

 • Laboratuar Hayvanları Kullanım Sertifikası, Hacettepe Üniversitesi Deney Hayvanları Etik kurulu, 23.03.2005
 • 11. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi Geliştirme Kursları: ‘Postoperatif ağrı Tedavisinde Hasta kontrollü Analjezi yöntemleri’ 25 Kasım 2010
 • Neonatal ve pediatrik Resusitasyon Kursu
 • TARD Eğitimi Geliştirme Kursu: Modül VI ‘Hasta ve Cerrahi Tipine Göre Anestezi ve Yönetimi’ 17-18 Ekim 2015
 • 23. Göğüs Kalp Damar Anestezisi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi

Kardiotorasik Yaklaşımda Ses Dalgaları :USG EKO Kursu 25 Mayıs 2017

 • BLS AHA Sertifikası 11 Ağustos 2018
 • ACLS AHA Sertifikası 12 Ağustos 2018

KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR:

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri “Yoğun Bakımda Güncel Yaklaşımlar” Kursu 2002
 • ARUD Sempozyumu “Travma ve Anestezi” 2004
 • 15th İnternational Intensive Care Symposıum 2005
 • Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi “Yoğun Bakımda İnfeksiyonlar” 2006 
 • 10. Ağrı 9. Ulusal rejyonal Anestezi Kongresi 2008
 • 10.  . Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi 2009
 • Tıbbi Hipnoz Derneği Workshop Katılımı 2009 
 • 6th international Medical Hipnosis Congress 2009
 •  6th international Medical Hipnosis Congress  Workshop Attendance 2009
 • 16.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi
 • III. İleri Düzey Monitörizasyon Sempozyumu 21 Ekim 2017
 • 20. İnternational İntevsive Care Symposıum 8-9 Mayıs 2015
 • TARK 2016 50. Ulusal kongresi 26-30 Ekim 2016
 • 21. İnternational İntensive Care Semposıum 12-13 Mayıs 2017
 • 2.Nöroloji Hemşireliği Sempozyumu ‘’Akut İnmede Güncel Hemşirelik Yaklaşımları’’12 Nisan 2018
 • İntiharı Önleme Paneli 11 Ekim 2018
 • Yeni Sentetik Maddeler, Yeni sorunlar: Güncelleme Sempozyumu 02 Kasım 2018
 • Disleksi 07 Kasım 2018
 • 10. SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programı 18-23 Mart 2019