T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Bartın Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Bartın Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Sonuçları ve Atamaya Esas İstenen Belgeler

Güncelleme Tarihi: 08/08/2018

Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında 22 /03/2018 tarihindesürekli işçi kadrosuna geçiş sınavına katılıp başarılı olan kişilere ait liste (Ek-2) ekte yayınlanmıştır.

Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları devam etmektedir. Bu nedenle sınavda başarılı olup atamaya hak kazananlar ile kadroya atanıp işe başlayanlardan; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumsuz olduğu değerlendirilenler, kadroya geçirilemez, geçirilmiş olanların ise iş sözleşmeleri ilgili mevzuat uyarınca fesih edilir.

Sınavda başarılı olan tüm çalışanlar Ek-1 de belirtilen Matbu Dilekçelerini doldurarak Atamaya Esas İstenen Belgeleri ile birlikte en geç 28.03.2018 tarihi Çarşamba Günü mesai bitimine kadar  görevli bulundukları İdarelere eksiksiz olarak teslim edeceklerdir. İlgili idare toplu olarak İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edecektir.

Başvuruları esnasında Ek te örneği verilen dilekçede belirtilen belgelerden biri veya birkaçını sunan işçilerin, eksik kalan belgelerini vermesi yeterli olacaktır.

İlanen Tebliğ Olunur. 26.03.2018

EK-2 SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

EK-1 Atamaya Esas Başvuru.pdf