T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Bartın Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Bartın Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 08/10/2018

MİSYONUMUZ

Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla tıbbi etik ilkelerinden ödün vermeden, çalışan ve hasta güvenliğini ön planda tutarak, gelişmiş teknolojiyle donatılmış tesislerimiz ve uzmanlaşmış kadrolarımızla kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmak amacıyla modern tıbbın imkânlarını kullanarak tüm sağlık tesisleriyle kaliteli sağlık hizmeti sunumunda öncü rol üstlenen hastane olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Önce insan,
Empati,
Ulaşılabilir olmak,
Problem çözme,
Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı,
Hasta çalışan güvenliği,
Kalite ve güvenilirlik,
Bilimsellik, verimlilik,
Tıbbi deontoloji ve etiğe uyum,
Takım çalışması,
Bütüncül yaklaşım,
Şeffaflık, hakkaniyet.
Yalınlaşma

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

1:SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak. Yeni hastanemizde hizmet birimlerinin eksikliklerini tamamlamak, optimal şartlarda çalışır duruma getirmek.
2:HASTANE ALT YAPI, DONANIM,CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite ,verimlilik doğrultusunda gerek görülen tüm alt yapı,cihaz, donanım eksikliklerini gidermek, Mevcut kullanılır cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarını yapmak,
3:HASTANEDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK, Hastanemizde hizmet sunma şeklimizdeki problemleri ortaya çıkararak ve daha etkin çalışma yollarını gösterecek israflardan arındırılmış ve sürekli iyileştirme sağlayacak olan Yalın Hastane sistemini hastanemizde hayata geçirmek.
4:HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK, Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek, bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek ve bunların tamamlanmasını sağlamak.
5:HASTA1 ve HASTA YAKINLARI, HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE YÖNETİMİ ARASINDA İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRMEK, Dilek şikayet kutularındaki istekleri, şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak, Hastane tanıtım broşürlerini hazırlamak, hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak